Zespół profilaktyki

Funkcjonariuszka Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Poznania spotkała się z uczniami siódmych klas w Szkole Podstawowej nr 34, aby porozmawiać o dopalaczach i narkotykach.

Strażniczka wyjaśniła,
- czym są dopalacze, narkotyki
- w jakich postaciach występują, skąd się biorą,
- z jakich przypuszczalnie powodów, również młodzież po nie sięga
- jakie niebezpieczeństwa wiążą się z ich zażywaniem - wskazała na skutki zdrowotne, prawne, społeczne

Ponadto przedstawiła najważniejsze założenia ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Uczniowie obejrzeli również filmy edukacyjne i spoty dotyczące wyżej wymienionego tematu.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej