"Na drugą stronę - zawsze na zielonym!"

We wrześniu, jak co roku, strażnicy Zespół Profilaktyki uczestniczą w cyklu zajęć związanych z bezpieczeństwem na drodze. Dzieci w przedszkolach i szkołach zapoznają się z podstawowymi zasadami ruchu drogowego.

Wiedza o drogowych zagrożeniach oraz umiejętność bezpiecznego poruszania się na drodze w połączeniu ze znajomością zasad i podstawowych przepisów drogowych, skutkuje zmniejszeniem liczby zdarzeń drogowych z udziałem pieszych.

W celu utrwalenia wśród dzieci zasad i umiejętności bezpiecznego poruszania się po drodze, w tym podczas przechodzenia przez jezdnię, funkcjonariusze Straży Miejskiej odwiedzili dzieci w Przedszkolu im. Aniołów Stróżów przy ul. Rejtana. Podczas spotkania poświęconego bezpieczeństwu omówiono zasady ruchu drogowego, a także znaczenie i zasady korzystania z "telefonu alarmowego" oraz zasady postępowania w kontakcie z osobą nieznajomą.

Zasadniczym cele spotkania było:

- zapoznanie przedszkolaków z tematyką bezpiecznego poruszania się po drogach, jako wdrażanie do samodzielnego uczestniczenia pieszo w ruchu drogowym po ukończeniu siedmiu lat

- uświadomienie konieczności przestrzegania zakazu bawienia się w miejscach niedozwolonych,

- zapoznanie się z "telefonem alarmowym" w sytuacji zagrożenia

W czasie zajęć przedszkolacy mogli poznać znaczenie oznakowania "przejścia dla pieszych", sygnalizacji świetlnej oraz innych znaków drogowych ważnych dla bezpieczeństwa pieszych. Przypomniano o ważnej zasadzie przechodzenia przez jezdnię: "na drugą stronę - zawsze na zielonym!". Dzieci dowiedziały się również, jak ważnym jest noszenie elementów odblaskowych, które otrzymały na koniec spotkania.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej