Zespół profilaktyki

Strażniczki kontynuują spotkania o tematyce bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Tym razem, na zaproszenie Dyrekcji Przedszkola nr 66 spotkały się z dziećmi, by wspólnie omówić zasady bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym. Przypomniano o obowiązkach pieszych oraz konieczności bycia rozważnym i odpowiedzialnym na drodze. Rozmawiano o znaczeniu i konieczności stosowania przez pieszych elementów odblaskowych, bo "jestem widoczny - jestem bardziej bezpieczny". Poruszono temat bezpiecznych podróży samochodem, kiedy to bezpieczny pasażer, w foteliku, nie rozprasza kierowcy, a nawet "pomaga" w przestrzeganiu przepisów, szczególnie bezpiecznej prędkości. Najmłodsi umiejętnie i z dużym znawstwem, w trakcie pogadanki, rozwiązywali zagadki o bezpieczeństwie. Ponadto utrwalono ogólnoeuropejski numer telefonu alarmowego i zasady wzywania pomocy. Na koniec spotkania, uczestnicy otrzymali odblaskowe opaski i obiecali niezawodnie je stosować.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej