Sebastian Karof

powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podstawę zabudowy osiedla stanowią bloki budowane w systemie tzw. wielkiej płyty. Jest to jedno z bardziej zaludnionych osiedli stanowiących tzw. północną sypialnię Poznania. Układ komunikacyjny opiera się na licznych drogach wewnętrznych połączonych z siecią dróg układu podstawowego Poznania, poprzez ulice okalające cały teren: Lechicką, Murawa, Aleje Solidarności oraz Księcia Mieszka I. Duże znaczenie dla mieszkańców ma biegnąca na skraju osiedla trasa PST, gwarantująca szybki dojazd do centrum Miasta.

Najistotniejsze interwencje realizowane przez strażnika osiedlowego:

  1. dokonał usunięcia 16 pojazdów, których stan wskazywał na to, że nie były używane od długiego czasu;
  2. skutecznie interweniował w sprawach dotyczących zanieczyszczania jezdni ziemią wywożoną z terenu budów przy ul. Hawelańskiej oraz przy ul. Kurpińskiego.
  3. w wyniku podjętych czynności służbowych wobec kierowników placówek handlowych przy ul. Połabskiej oraz przy ul. Lechickiej, doprowadził do uporządkowania zanieczyszczonych terenów wokół tych obiektów;
  4. doprowadził do oczyszczenia z gruzu i śmieci terenu przy skrzyżowaniu ul. Naramowickiej z ul. Lechicką
  5. wyegzekwował od  firmy FB Serwis systematyczne porządkowanie przystanków komunikacji miejskiej;