Miejski Strażnik a bezpieczeństwo

Strażnicy odwiedzili dzieci wypoczywające na miejskich półkoloniach w Szkole Podstawowej nr 55. To bardzo dobry moment, aby przypominać o zasadach bezpieczeństwa. Nabyta wiedza może pomóc uniknąć zagrożeń lub zminimalizować ich skutki. Plaża, kąpielisko, to miejsce letniego wypoczynku. Okres wakacyjny, sprzyjające warunki atmosferyczne, bliskość otaczającej nas przyrody, pozwalają odpocząć, gdy jest się bezpiecznym. Woda, nawet ta z pozoru spokojna i płytka, kryje w sobie wiele pułapek. Nad wodą zawsze trzeba zachować ostrożność i zdrowy rozsądek.

Dzieci w czasie spotkania dowiedziały się również o codziennej pracy miejskich strażników. Koloniści poznali sens tej pracy, do zadań Straży Miejskich należy w szczególności:

- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych

- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego

- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń

- zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy

- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych

Przedstawiono dzieciom informacje o zawodzie miejskiego strażnika aby wiedziały, że spotykając takiego funkcjonariusza, nie muszą się go bać, ale zawsze mogą liczyć na jego pomoc.

Ponadto, z uwagi na otaczające szkołę kompleksy leśne i możliwość spotkania zamieszkałych tam zwierząt oraz w trosce o bezpieczeństwo dzieci, omówiono również możliwe zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas spotkania np. dzika.

Kolonistom przekazano odblaskowe opaski, które powinny ich strzec na drodze.

ISz, JK, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej