Mali ratownicy...

Kolejne zajęcia z przedszkolakami "Jarzębinki" dotyczyły przypomnienie dzieciom numeru alarmowego, sposobu wzywania pomocy oraz oswojenie z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych. Dzieci miały możliwości "udzielenia" pierwszej pomocy za pomocą fantomu. Zajęcia budziły wiele entuzjazmu i bardzo podobały się przedszkolakom. Funkcjonariuszka, poprzez zabawę, miała możliwość przekazania najprostszych czynności udzielania pomocy: jak sprawdzić oddech u poszkodowanego, jak udrożnić drogi oddechowe, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, a także jak postąpić, gdy poszkodowany nie oddycha.

Dzieci na zajęciach były niezwykle aktywne, każde chciało brać udział w ćwiczeniach.

Najlepszą formą nauki są zajęcia praktyczne, a dzieci znakomicie uczą się również przez zabawę. Koniecznie, od najmłodszych lat należy dzieci oswajać z tematem pierwszej pomocy. Medialne przekazy potwierdzają działania dzieci w sytuacji zagrożenia życia, choćby przez skuteczne wezwanie służb ratunkowych.

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej