Kultura i szacunek - to twój wizerunek

Kultura osobista, okazywanie szacunku, tolerancja, uprzejmość na co dzień...Dobre maniery opierają się na życzliwości i trosce o innych. Sprawiają, że otaczające cię osoby częściej się uśmiechają. Warto więc zadbać o to, by poznać zasady savoir-vivre'u.

Na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 48 strażniczki z Zespołu Profilaktyki w czwartych klasach przeprowadziły zajęcia, podczas których przypomniały o zasadach dobrych manier, jak: uśmiech, uprzejmość, życzliwość, punktualność, dyskrecja, lojalność, tolerancja.

Stosujemy je na co dzień? Czy może tylko czasami? Warto się zastanowić i indywidualnie odpowiedzieć sobie na te pytania. Jeśli chcemy być lubianymi i odnosić sukcesy, musimy pamiętać o dobrych manierach w każdej, nawet najbardziej błahej sytuacji.

Zajęcia miały na celu podniesienie poziomu kultury osobistej w społeczności szkolnej oraz naukę odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, byli aktywni i zaangażowani w dyskusji na temat kindersztuby.

JK, EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej