"Kultura i szacunek, to twój wizerunek"

Grzeczność, okazywanie szacunku, uprzejmość na co dzień...Dobre maniery opierają się na życzliwości i trosce o innych. Sprawiają, że otaczające cię osoby częściej się uśmiechają. Warto więc zadbać o to, by poznać zasady savoir-vivre'u.

Na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 84, strażniczka z Zespołu Profilaktyki przeprowadziła zajęcia w trzecich klasach, podczas których przypomniała o zasadach dobrych manier. Omówiła co to szacunek, kultura osobista, dobre wychowanie oraz tolerancja.

Dlaczego warto stosować je na co dzień? Jeśli chcemy być lubianymi i odnosić sukcesy, musimy pamiętać o dobrych manierach w każdej, nawet najbardziej błahej sytuacji. Zajęcia miały na celu podniesienie poziomu kultury osobistej w społeczności szkolnej i klasowej oraz naukę odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach, byli aktywni i zaangażowani w dyskusji na temat  kindersztuby.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej