Zespół profilaktyki

W pierwszym semestrze bieżącego roku roku szkolnego w szkołach podstawowych zrealizowano projekty profilaktyczne w ramach miejskiego programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy". Uczestnikom zaproponowano udział w konkursach tematycznie związanych z problematyką projektów i podsumowujących uzyskaną wiedzę w zakresie osobistego bezpieczeństwa i pożądanych społecznie zachowań.

Jeszcze przed feriami dokonano oceny nadesłanych prac i wyłoniono laureatów, a także przyznano wyróżnienia:

* "Żyję aktywnie, zdrowo i bezpiecznie"

- w kategorii "film" - zwyciężyli uczniowie 3 osobowego zespołu SP nr 35 wraz z "aktorami"

- w kategorii "komiks" - najwyżej oceniono pracę uczennicy SP nr 66 - zajęła I miejsce

* "Kibicuj bezpiecznie"

- w kategorii "plakat" - na I miejscu uplasowała się praca ucznia SP nr 13, natomiast 2 równorzędne wyróżnienia przyznano uczennicom ze SP nr 13 oraz SP nr 66

Ogłoszenie wyników miało miejsce podczas spotkań z laureatami i uczestnikami konkursów w macierzystych szkołach, gdzie przedstawiciele Zespołu Profilaktyki SMMP wraz z gratulacjami wręczyli uczniom okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

KK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej