Kolejne, plenerowe działania profilaktyczne...

Tak jak zapowiadano, strażnicy z Zespołu Profilaktyki kontynuują integrację ze społecznością lokalną poprzez udział w Jarmarku Świętojańskim oraz Pikniku Rodzinnym na Druskiennickiej.

Przygotowano liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży, związane z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Były pogadanki, zagadki z zakresu osobistego bezpieczeństwa, rozmawiano także o bezpieczeństwie podczas wakacji. Młodzi uczestnicy otrzymywali odblaski, przypinki 112, liczne przydatne materiały edukacyjne dla pogłębienia swej wiedzy o osobistym bezpieczeństwie. Dla ich rodziców przygotowano ulotki o bezpieczeństwie pieszego i rowerzysty w ruchu drogowym, a także książeczki związane z bezpieczeństwem ich dzieci i najmłodszych. Nie zapomniano również o seniorach, dla których przygotowane były broszurki i magnesy z programu "Wnuczek radzi i ostrzega!". Dla dzieci atrakcją była również możliwość zajrzenia do wnętrza radiowozu strażniczek, włączenia sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Po raz kolejny... naprawdę się działo, ale warto było! To jeszcze nie koniec - kolejne festyny, spotkania środowiskowe, na które ich organizatorzy zapraszają również przedstawicieli Straży Miejskiej Miasta Poznania - będziemy i serdecznie zapraszamy.

AS, MS, KP

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej