Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Wypadek naszego kolegi Tomka i natychmiastowa konieczność transfuzji znacznej ilości krwi zrodziła wśród funkcjonariuszy Straży Miejskiej potrzebę oddawania krwi na rzecz wszystkich potrzebujących. Po wyrażeniu zgody i akceptacji przez Komendanta Straży Miejskiej zebrała się grupa strażników miejskich, która przynależała i działała w klubie HDK PCK przy MPK w Poznaniu, gdzie pod czujnym okiem Prezesa Adama Kryszaka pobieraliśmy naukę i zdobywaliśmy doświadczenie.

Kilkanaście miesięcy później spróbowaliśmy stanąć na własne nogi i założyć klub. Po przedstawieniu naszego pomysłu Prezydentowi Miasta Poznania p. Ryszardowi Grobelnemu i Komendantowi Straży Miejskiej p. Alojzemu Łowickiemu, za ich aprobatą w dniu 1.05.2005r. powstał Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Straży Miejskiej Miasta Poznania, który działa do chwili obecnej. Grupa założycielska liczyła 15 osób. W chwili obecnej do naszego klubu przynależą 63 osoby, w tym 22 kobiety.
Warto podkreślić, że są to nie tylko strażnicy lecz także członkowie ich rodzin i znajomi. O coraz większym zainteresowaniu naszym klubem, świadczy chociażby członkostwo strażników z ościennych gmin, np. Murowanej Gośliny, Swarzędza, Tarnowa Podgórnego i Czerwonaka.

W czasie działalności klubowej zebraliśmy  511  l. bezcennego leku.
2005        25,000 l
2006        38,250 l
2007        56,200 l
2008        60,450 l
2009        46,900 l
2010        41,100 l
2011        34,000 l
2012        38,000 l
       2013        28,000 l       
2014        36,185 l
2015        20,755 l
2016        22,700 l
2017        27,120 l
2018        16,200 l
2019        10,800 l
2020*      00,000 l
2021        10,060 l
* z uwagi na pandemię COVID-19 zbiórek nie organizowano


Funkcjonowanie krwiodawstwa jak i stacji poboru krwi jest uwarunkowane pozyskiwaniem jej od dawców. Z uwagi na specyfikę bezcennego leku, którego są dostarczycielami, pomiędzy nimi a personelem stacji często zawiązuje się serdeczna więź czego wyrazem są organizowane przez kluby dawców uroczystości, festyny oraz otwarte akcje poboru krwi, na które zawsze zapraszani są pracownicy stacji. Nasz klub nie stanowi wyjątku. Byliśmy uczestnikami bądź organizatorami szeregu takich imprez, zawsze połączonych z akcją tzw. otwartej zbiórki krwi.


Kto może oddać krew i jak często?

  • kobiety w wieku od 18 l. do 60 l.- 4 razy w roku;
  • mężczyźni w wieku od 18 l. do 65 l. - 6 razy w roku.

Więcej informacji o krwiodawstwie i zasadach oddawania krwi na stronie internetowej www.rckik.poznan.pl


Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Aktualnie wyświetlana strona - Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Straży Miejskiej Miasta Poznania.
  • KLUB MODELARSTWA HERCULES III