Zespół profilaktyki

W klasach ósmych SP nr 5, SP nr 69 oraz SP nr 84 odbyły się spotkania edukacyjne - prewencyjne dotyczące odpowiedzialności prawnej młodzieży, a w klasach trzecich 37 LO również omówiono kwestie związane z odpowiedzialnością osób, które kończą 17 lat. Spotkanie z licealistami w 37 prowadziły strażniczki z Zespołu Profilaktyki wraz z policjantem z KP Poznań-Grunwald. Poruszono problematykę odpowiedzialności za naruszenie norm prawnych przez młodzież po ukończeniu 13 lat. Nie każdy uczeń wie, że po ukończeniu lat 13 prawnie odpowiada za popełnione przez siebie czyny karalne. Są to zarówno przestępstwa, jak i określone wykroczenia. Podczas spotkań wyjaśniono uczniom, co to jest demoralizacja nieletniego, jakie można ponieść prawne konsekwencje, zarówno za popełnienie czynów karalnych, jak i w przypadku przejawów demoralizacji.

Ponadto wyjaśniono uczniom zasady korzystania z fajerwerków w zbliżającym się okresie Świąteczno - Noworocznym, które mogą być nabywane tylko przez osoby pełnoletnie, a ich używanie przez młodszych, musi odbywać się pod nadzorem osoby dorosłej. Omówiono zagadnienia związane z prawną ochroną funkcjonariuszy publicznych - policjantów, miejskich strażników, jak również nauczycieli podczas wykonywania obowiązków służbowych.

W podsumowaniu przekazywanych informacji, uwzględniających regulacje "Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich", wskazano na rozpatrywanie spraw nieletnich przez sędziów Sądów Rodzinnych, mogących zastosować środki wychowawcze, czy też poprawcze.

EM, JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej