Zespół profilaktyki

Jerzyk jest najbardziej "miejskim" gatunkiem ptaka. Pierwotnie zasiedlał tereny skaliste. Człowiek wznosząc sztuczne skały w postaci budynków sprawił, że prawie wszystkie jerzyki na naszym kontynencie przeniosły się do miast. Ilość takich miejsc gniazdowych do niedawna była wręcz nieograniczona, lecz remontowanie budynków, zakładanie siatek na otworach, uszczelnianie elewacji i ocieplanie budynków sprawiło, że gatunek ten utracił większość dotychczasowych stanowisk.

Rozpoczyna się sezon lęgowy jerzyków. To bardzo pożyteczne ptaki, które dziennie zjadają do 3 tysięcy komarów i innych owadów. Niestety, ich liczebność stopniowo się zmniejsza. Miasto Poznań podejmuje działania, by temu zapobiec. Współpracę ze szkołami, inwestorami, architektami i społecznikami podsumowano podczas pikniku "Powitanie jerzyka w Poznaniu".

Impreza odbyła się w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 na os. Stare Żegrze. Najmłodsi mogli m.in. wziąć udział w prelekcjach na temat ochrony przyrody oraz porozmawiać ze strażnikami Eko Patrolu, czy też na stoisku informacyjnym Zespołu Profilaktyki. Podczas pikniku rozstrzygnięto konkurs plastyczny - zadaniem dzieci było stworzenie prac na temat jerzyków.

Miejski program ochrony jerzyków zakłada szeroką współpracę nie tylko ze szkołami, ale też z ekspertami, przyrodnikami, społecznikami oraz inwestorami i architektami. Celem akcji jest promowanie dobrych, przyjaznych dla świata przyrody rozwiązań architektonicznych. Miasto zachęca inwestorów do projektowania budynków, które będą przyjazne dla mieszkających w Poznaniu ptaków, szczególnie jerzyków.

ISz, JK, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej