Katarzyna Łuczak

powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Od strony północnej Poznania jest to skrajne osiedle graniczące z gminą Suchy Las. Charakteryzuje się zabudową jednorodzinną z dużym udziałem terenów rekreacyjnych a także gospodarstw rolnych. To wszystko składa się na wyraźną odrębność terenu Moraska i Radojewa od blokowisk Piątkowa. Układ komunikacyjny osiedla opiera się na trzech głównych ulicach: Meteorytowej, Radojewo i łączącej je Jaśkowiaka. Duży wpływ na charakter osiedla ma położony na tym terenie   duży kompleks akademicki UAM oraz sąsiedztwo wysypiska odpadów komunalnych w Suchym Lesie.

Najczęściej zgłaszane przez mieszkańców problemy dotyczą dzikich wysypisk odpadów komunalnych oraz zaniedbania w gospodarce odpadami ciekłymi.

  1. Najistotniejsze interwencje realizowane przez strażnika osiedlowego:
  2. doprowadził do usunięcia odpadów zalegających na terenie rezerwatu przy ul. Meteorytowej,
  3. doprowadził do usunięcia reklamy umieszczonej na terenie zielonym bez zgody właściciela działki.