powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jest to osiedle o zróżnicowanej zabudowie - istniejącą starszą zabudowę jednorodzinną i porolniczą uzupełnia nowe budownictwo zarówno jedno jak i wielorodzinne. Osiedle to należy do najprężniej rozwijających się na terenie Poznania. Najważniejszym terenem rekreacyjnym jest Rezerwat Przyrody Żurawiniec i okolice rzeki Warty.

Najistotniejsze interwencje realizowane przez strażnika osiedlowego:

  1. doprowadził do usunięcia 3 pojazdów, których stan wskazywał na to, że nie były używane od długiego czasu;
  2. doprowadził do usunięcia zagrożeń w ruchu drogowym, jakie występowały przy ul. Jasna Rola oraz przy skrzyżowaniu ul. Znanieckiego z ul. Troczyńskiego. W tych miejscach kierujący pojazdami nie widzieli kilku ważnych znaków drogowych, gdyż wybujała roślinność  przesłaniała tarcze znaków. Po interwencji strażnika, na zlecenie zarządcy drogi, dokonano korekty zieleni odsłaniając znaki; doprowadzono również do uporządkowania działki przy nowo budowanym osiedlu Jaśminowym.