Internetowe bezpieczeństwo

Miejscy strażnicy uczestniczyli w spotkaniach online z uczniami klas VIII SP nr 55, podczas przekazano informacje dotyczące bezpieczeństwa w sieci internetowej. Zasadniczym celem zajęć było pogłębienie  świadomości młodzieży o potencjalnych zagrożeniach płynących z sieci. Wskazano zagrożenia, formy działania sprawców cyberprzemocy oraz możliwości przeciwdziałania jej skutkom. Zasygnalizowano o niewłaściwych i szkodliwych treściach, z jakimi młodzi internauci mogą zetknąć się w sieci. Zwrócono im również uwagę na działania, jakie nierozważnie sami mogą podejmować, a które mogą mieć dla nich przykre konsekwencje. Zapoznano uczniów ze stworzonym bezpośrednio dla nich "dziecięcym telefonem zaufania" i możliwościami jego wykorzystania w trudnych sytuacjach, jakie mogą napotkać na swej drodze, oczywiście także w Internecie. Uczniom starano się przekazać ważną zasadę, iż to co wrzucą do sieci - zostaje tam na zawsze i może zostać wykorzystane przeciwko nim w każdej chwili.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej