Funkcjonariuszki na półkoloniach...

W związku z trwającymi wakacjami miejskie strażniczki odwiedziły dzieci przebywające na półkoloniach w Świetlicy Socjoterapeutycznej "Płomyczek", a wraz z nowomiejską policjantką półkolonistów w ODK Jędruś. To bardzo dobry moment, aby przypominać o zasadach bezpieczeństwa. Nabyta wiedza może pomóc uniknąć zagrożeń lub zminimalizować ich skutki podczas różnych form wakacyjnych zajęć.

Plaża, kąpielisko, to miejsce letniego wypoczynku. Okres wakacyjny, sprzyjające warunki atmosferyczne, bliskość otaczającej przyrody pozwalają odpocząć, gdy jest się bezpiecznym. Woda, nawet ta z pozoru spokojna i płytka, kryje w sobie wiele pułapek. Nad wodą zawsze trzeba zachować ostrożność i zdrowy rozsądek.

W czasie spotkania dzieci dowiedziały się również o codziennej pracy miejskich strażników. Do zadań strażników należą w szczególności:

ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy, także współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych.

Przedstawiliśmy dzieciom informacje o zawodzie miejskiego strażnika, aby wiedziały, że takiego funkcjonariusza nie muszą się bać, ale zawsze mogą liczyć na jego pomoc.

Półkoloniści otrzymali odblaski, które powinny oddziaływać na ich bezpieczeństwo na drodze.

IS, JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej