Zespół profilaktyki

Okres świąteczny to czas, w którym szczególnie odczuwamy potrzebę pomagania innym. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Bohaterów Monte Cassino w Poznaniu często łączą edukację z niesieniem pomocy potrzebującym.

Tym razem postanowili okazać wsparcie tym, dla których atmosfera świątecznych przygotowań nie jest dostępna - Pacjentom poznańskiego szpitala covidowego przy ul. Szwajcarskiej. Rozwijając wrażliwość i empatię, uczniowie gromadzą potrzebne pacjentom artykuły (woda mineralna, przekąski wysokoenergetyczne, środki higieniczne), redagują okolicznościowe życzenia oraz słowa uznania dla pracy personelu placówek medycznych. Na zaproszenie Szkoły, Straż Miejska Miasta Poznania włączyła się oczywiście w tę akcję, przekazując zgromadzone artykuły oraz kartkę z życzeniami świątecznymi.

Mamy nadzieję, że zebrane dary oraz płynące z serc słowa otuchy, choć trochę ukoją i złagodzą pacjentom szpitalną samotność. Ich uśmiech w drodze po zdrowie będzie dla nas bezcenny.

Dziękujemy wszystkim pracownikom Straży Miejskiej, jak również pracownikom Wydziału Urbanistyki i Architektury UMP, którzy życzliwością i darami włączyli się w charytatywną akcję.

strażnicy Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Poznania

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej