Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi - inspiruje akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Ich organizatorzy chcą uświadomić społeczeństwo, jak kruchy jest ekosystem naszej Planety. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje.

Tym samym z tej okazji odbyło się spotkanie strażników miejskich z dziećmi w SP nr 55, które miało na celu:

- kształtowanie podstawowych zasad ochrony przyrody

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan naturalnego środowiska

- podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci oraz ich opiekunów

- podniesienie poziomu wiedzy na temat bezpiecznych zachowań wobec psów i zmniejszenie ryzyka pogryzień

Zajęcia dostosowano do grup wiekowych uczestników. Dzieci miały okazję dowiedzieć się, co to jest segregacja odpadów wytworzonych w naszych domach. Do jakiego pojemnika wrzucać papier, tworzywa sztuczne, szkło, czy też odpady zmieszane. Odpowiedziano na pytania, co to jest recykling i ekologia. Omówiono również zasady bezpieczeństwa kontaktu z obcym psem. Ponadto jakie są postawy obronne, które należy przyjąć w przypadku ataku psa. Dzieci mogły zapoznać się z pojazdem Eko-Patrolu, do czego służy jego wyposażenie i jakie strażnicy wykonują przy jego pomocy zadania.

Na koniec spotkania dzieci otrzymały woreczki dla swoich piesków, by pamiętały o obowiązku sprzątania po nich.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej