Zespół profilaktyki

Strażniczka miejska odwiedziła dzieci w SP nr 77. Celem edukacyjnych zajęć była kontynuacja kształtowania i propagowania bezpiecznych zachowań wśród dzieci. Tym razem zapoznanie ich z takimi zagadnieniami, jak: osoba nieznana, zaufanie oraz ostrożność, a także wykształcenia właściwej reakcji w sytuacji kontaktu z osobą nieznaną - obcą. Podczas zajęć uczniowie ustalili złote zasady bezpiecznego zachowania się w takich sytuacjach:

1. nie rozmawiaj z osobami obcymi, a jeśli tobie nieznana osoba próbuje nawiązać rozmowę - nie kontynuuje jej

2. pod żadnym pozorem, nie korzystaj z oferty podwiezienia samochodem przez obcą osobę

3. nie przyjmuj od osób obcych żadnych upominków, czy słodyczy

4. jeśli jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi, a szczególnie nie wpuszczaj nieznajomych do środka

5. nie przekazuj nieznajomemu informacji, które mogą być wykorzystane w niecny sposób (np. o planowanym wyjeździe, wyposażeniu mieszkania, o danych kontaktowych, czy o członkach rodziny)

6. o wszystkich niepokojących sytuacjach informuj rodziców, starsze rodzeństwo, czy też nauczyciela w szkole

AC-D

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej