Doraźne kontrole...

Strażnicy Zespołu Profilaktyki doraźnie sprawdzają place zabaw, skwery, boiska, z których korzystają wypoczywające dzieci. Na Wildze miejsca rekreacji dla małych i nieco starszych mieszkańców są utrzymane w należytej czystości, również nie stwierdzono uchybień w infrastrukturze oraz sprawności urządzeń. Natomiast stwierdzoną nieczytelność regulaminu oraz przepełnienie koszy na odpadki zgłoszono administratorowi obiektu.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej