Zespół profilaktyki

Dzień Bezpiecznego Internetu, to inicjatywa wielu podmiotów inicjujących działania na rzecz przestrzegania zasad i norm, w tym prawnych, dla bezpieczeństwa osób korzystających z najpopularniejszej technologii komunikowania się. Internet, to niezbędne narzędzie dla funkcjonowania wielu dziedzin życia w każdej społeczności. Zaistniała sytuacja pandemiczna wymusiła również bezpośrednie wykorzystanie Internetu do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów. Internet stał się podstawowym systemem kontaktu nauczyciela z uczniami i uczniów ze szkołą. Korzystanie z zasobów i możliwości sieci wymaga jednak rozwagi i ostrożności, a także wiedzy o możliwych zagrożeniach i sposobach ich uniknięcia. Wsparciem dla starań kadry pedagogicznej o bezpieczeństwo młodych internautów są działania strażników Zespołu Profilaktyki prowadzących pogadanki, prelekcje, uczestniczących w spotkaniach online prezentując zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Należy dodać, że Straż Miejska Miasta Poznania, po raz kolejny, zgłosiła akces do corocznego projektu inicjatyw związanych z Dniem Bezpiecznego Internetu.

strażnicy Zespołu Profilaktyki SMMP

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej