Zespół profilaktyki

Dlaczego dbamy o środowisko i segregujemy odpady? O tym strażniczki miejskie rozmawiały online z uczniami najmłodszych klas SP nr 75 i SP nr 82. Omówiono istotne dla ochrony środowiska zasady postępowania, poczynając od losu domowych odpadów. Wytłumaczono istotę segregacji rozmaitych odpadów (cenne rzeczy oddziel od śmieci!) i korzyści, jakie przynosi recykling. Wśród domowych odpadów (a tych nie brakuje) znajduje się wiele elementów, które mogą stać się surowcami do powtórnego przetworzenia na gotowe wyroby. Tak więc, każdy z nas powinien segregować rozmaite odpady, w celu pozyskiwania surowców wtórnych. Im więcej odzyskanych surowców, tym mniej śmieci przekazywanych naturalnemu środowisku. Tematyka pogadanki, przedstawione argumenty, zdecydowanie przekonały dzieci do konieczności segregowania odpadów oraz do innych form dbania o otaczające nas środowisko. Ponadto młodzi ludzie dowiedzieli się, gdzie zanosimy niepotrzebne leki i dlaczego zbieramy plastikowe nakrętki. Z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji wyjaśniających, z czego powstaje papier, jak długo rośnie drzewo i co oznacza słowa "makulatura".

Spotkanie podsumowano przesłaniem "jesteśmy częścią przyrody, więc dbajmy o nią w sposób szczególny - stan otoczenia zależy głównie od nas samych".

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej