Zespół profilaktyki

Czy cyberprzemoc jest tym samym co przemoc? Można je określać podobnie. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku, sprawca działa świadomie i ma na celu skrzywdzenie innej osoby. Spotkania strażniczki w klasach IV-VI SP nr 54 mają na celu uświadomienie uczniom, że cyberprzemoc, to także nieprawne działania w sieci, np. podczas korzystania z gier, w komentowaniu artykułów, czy muzyki w popularnych serwisach. Podczas spotkań prezentowane są ciekawe filmiki z serii "Sieciaki", które przedstawiają sieciowe zagrożenia związane z kontaktami z nieznajomymi osobami, czy też z upublicznianiem danych osobowych w sieci. Także film "Uważaj co udostępniasz w sieci" pokazuje, jak poprzez swoje nierozważne zachowania w Internecie (wstawianie zdjęć z informacjami o sobie, chwalenie się posiadanym majątkiem, domowymi zasobami, planowanym wyjazdem) można przekazywać doskonałe informacje potencjalnym sprawcom przestępstw, często na własną szkodę.

Pogadanki dotyczą również uczniowskich, niepożądanych zachowań w szkołach - podczas przerw na boisku, czy na szkolnych korytarzach. Popychanie, bicie, czy ośmieszanie lub obrażanie, zarówno w realu jak i w sieci, nie ma prawa mieć miejsca. Takie zachowania nie są zabawą i uczniowie je stosujące, mogą ponieść surowe konsekwencje.

EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej