Cyberbezpieczeństwo

Strażniczki z Zespołu Profilaktyki SMMP, kontynuują spotkania na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Zajęcia profilaktyczne odbyły się się w Szkole Podstawowej nr 82. Uczniom przedstawiono możliwe zagrożenia wynikające z nierozważnego korzystania z sieci internetowej. Omówiono problem publikowania fotek, filmów bez zgody osoby w nich występującej, a także odpowiedzialnego, internetowego kontaktu z osobą nieznajomą. Podkreślono, że prywatność w Internecie jest bardzo ważną kwestią i w sytuacji, gdy korzysta się z portali społecznościowych należy zachować szczególną ostrożność. Zaapelowano tym samym o ustawianie profilu prywatnego i ograniczania grona znajomych na portalach społecznościowych (do tych, z którymi się przyjaźnimy i znamy osobiście). Strażniczki omówiły także znaczenie określenia "cyberprzemoc". Wyświetlono filmy edukacyjne. Celem prowadzonych działań profilaktycznych o tematyce "Bezpieczeństwo w sieci" jest uświadomienie uczniom, na jakie zagrożenia w wirtualnym świecie mogą być narażeni oraz nauka prawidłowych reakcji w momencie zetknięcia się z nimi.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej