Co wiem o używkach?

Kolejne, w ramach zaplanowanych spotkań w klasach VI-VIII SP nr 35 miały miejsce w trybie online, a uczestniczyły w nich strażniczki z Zespołu Profilaktyki. Spotkania połączono z prelekcjami dotyczącymi zagrożeń i konsekwencji, jakie niosą używki oraz problematyki uzależnień od nich. Uzależnienie, młodym ludziom kojarzy się głównie z narkotykami. Zapominają jednak, że uzależniają nie tylko narkotyki, ale również alkohol, czy nikotyna. Również tzw. "nowe substancje psychoaktywne" (np. dopalacze), nie tyle co zdążą ich uzależnić, ale mogą spowodować znaczne spustoszenie w młodym organizmie, a w konsekwencji zabić. Dlatego, tak ważnym elementem spotkań edukacyjno-profilaktycznych jest informowanie młodzieży o tym, w jaki sposób można się uzależnić, ale również stracić zdrowie, czy życie. Mają na celu także uzmysłowić młodemu człowiekowi konsekwencje zażycia substancji psychoaktywnych, czy też alkoholu lub papierosów. Możne nie sięgnie po nie, przypomni sobie problematykę spotkania i częstującemu powie: "NIE, DZIĘKUJĘ - nie palę, nie piję, nie biorę!". Podczas spotkań strażniczki prezentują edukacyjne zestawy z imitacjami najbardziej popularnych narkotyków, dopalaczy, czy innych substancji psychoaktywnych, które w rękach młodych (nie tylko!) ludzi zagrażają ich zdrowiu, a nawet życiu. Korzystając z zestawów "Drug-box", uczniowie mogą poznać, jak wyglądają poszczególne substancje, których należy się wystrzegać. Młody człowiek poznawszy wygląd, akcesoria aplikowania niepożądanych substancji, w przypadku próby poczęstunku nią, może szybciej zdecydowanie zareagować i odmówić.

EM, JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej