Zespół profilaktyki

W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego, coraz większego znaczenia nabierają pojęcia "ekologia" oraz "ochrona środowiska". Czy łatwo można chronić środowisko? Wystarczy mała zmiana domowych nawyków, które pozwolą na oszczędność energii elektrycznej, wody oraz ograniczą ilość odpadów. Bardzo ważny jest element wychowawczy. Strażniczki z Zespołu Profilaktyki zorganizowały cykl spotkań z uczniami klas V w Szkole Podstawowej nr 40 "Dbam o środowisko i segreguję odpady, bo...". Do wspólnych działań w szkole zaproszono przedstawicielkę ZZO. Dzieciom wytłumaczono istotę segregacji odpadów (cenne rzeczy oddziel od śmieci!) i korzyści, jakie przynosi recykling. Wyświetlono filmy edukacyjne.

Dbając o środowisko, w dużym stopniu ograniczamy jego wyniszczanie. Postępując ekologicznie, będziemy mogli cieszyć się możliwością funkcjonowania na czystej Planecie, bo bez Niej nie mielibyśmy warunków do życia.

MSz, JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej