Zespół profilaktyki

"Bezpiecznym być", to pojęcie ogólne, ale zarazem hasło przewodnie projektu profilaktycznego. Można mówić o bezpieczeństwie w domu, na drodze, czy w internecie albo ogólnie - w codziennym życiu. Bezpieczeństwo, to również działania służb, instytucji i funkcjonariuszy na rzecz jego zapewnienia mieszkańcom.

Tym razem strażnicy z Zespołu Profilaktyki odwiedzili uczniów w Zespole Szkół nr 107, którzy mieli okazję dowiedzieć się, czym zajmuje się Straż Miejska Miasta Poznania.
Do jej zadań w szczególności należy:
- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego
- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli
- pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń
- zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy
- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych

Informacje o zawodzie miejskiego strażnika przedstawiono dzieciom, aby wiedziały, że bez obaw zawsze mogą liczyć na jego pomoc.

Ponadto przypomniano uczniom, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, kiedy i jak należy "korzystać" z telefonów do służb ratowniczych. A na koniec spotkania przekazano uczniom odblaskowe zawieszki z numerami alarmowymi i odblaskowe kamizelki wraz z instruktażem ich stosowania.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej