Zespół profilaktyki

Bezpiecznym być, to pojęcie ogólne. Należy o nim pamiętać i przestrzegać bezpieczeństwa w domu, na drodze, w szkole, czy też w Internecie. Funkcjonariusze Zespołu Profilaktyki Straży Miejskiej wraz z policjantką KP Poznań-Nowe Miasto spotkali się z uczniami na zajęciach online w Zespole Szkół nr 105. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, co to znaczy "być bezpiecznym". Zajęcia miały na celu pogłębienie świadomości o potencjalnych zagrożeniach płynących z sieci. Wskazano na zagrożenia, omówiono formy cyberprzemocy. Przedstawiono niewłaściwe i szkodliwe treści, z jakimi dzieci mogą zetknąć się w Internecie. Uczniom uświadomiono również, że podejmowane przez nich nierozważnie działania mogą mieć dla nich przykre konsekwencje. Zapoznano z Telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 i możliwościami jego wykorzystania w trudnych sytuacjach, które mogą napotkać na swej drodze, oczywiście także w Internecie. Starano się przekazać uczniom, iż to co "wrzucą do sieci" zostaje tam na zawsze i może zostać wykorzystane przeciwko nim.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej