Bezpieczny i widoczny przedszkolak

Strażniczki kontynuują spotkania o tematyce bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Z wychowankami Przedszkola Wesoły Domek oraz Przedszkola im. Plastusia omówiono ogólne zasady bezpieczeństwa. Przypomniano o obowiązkach pieszych oraz konieczności bycia rozważnym i odpowiedzialnym na drodze. Rozmawiano o znaczeniu i konieczności stosowania przez pieszych elementów odblaskowych, bo "jestem widoczny - jestem bardziej bezpieczny". Poruszono temat bezpiecznych podróży samochodem oraz zasadność jazdy w foteliku i zapiętych pasów bezpieczeństwa. Najmłodsi umiejętnie i z dużym znawstwem, w trakcie pogadanki, rozwiązywali zagadki o bezpieczeństwie.

Ponadto utrwalono ogólnoeuropejski numer telefonu alarmowego i zasady wzywania pomocy.

Na koniec spotkania, uczestnicy otrzymali zawieszki odblaskowe i obiecali niezawodnie je stosować.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej