Bezpieczny i widoczny na drodze

Na zaproszenie grona pedagogicznego, miejskie strażniczki z profilaktyką odwiedziły uczniów SP nr 40. Spotkania z uczniami klas czwartych i piątych dotyczyły przypomnienia podstawowych zasad ruchu drogowego dla pieszych i rowerzystów. Omówiono zasadę ograniczonego zaufania w kontakcie z osobą obcą, również w świecie wirtualnym. Wytłumaczono zasadność posiadania odblasków dla poprawy widoczności na drodze. Przypomniano ogólnoeuropejski numer telefonu alarmowego i zasady wzywania pomocy.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej