Zespół profilaktyki

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, upragniony czas dla wszystkich uczniów. Letni wypoczynek i wakacyjna atmosfera, to z jednej strony wiele radości i zabawy, ale z drugiej strony istnieje szereg zagrożeń, na które szczególnie w tym okresie należy zwracać uwagę.

Pod koniec każdego roku szkolnego, strażnicy z Zespołu Profilaktyki przeprowadzają prelekcje w poznańskich szkołach i przedszkolach. W trakcie spotkań z dziećmi udzielają praktycznych porad z zakresu wypoczynku nad wodą, w górach, w lesie, na wsi, czy w mieście. Informują o potencjalnych zagrożeniach spowodowanych często nieostrożnością i nieuwagą oraz uczą zasad bezpiecznego zachowania się.

Każdego roku w okresie wakacyjnym dochodzi do dużej liczby zdarzeń i wypadków z udziałem dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Znaczna ich część wynika z braku znajomości podstawowych zasad bezpieczeństwa, lekkomyślności młodych ludzi oraz braku umiejętności przewidywania skutków niebezpiecznych zabaw. Stąd też, w celu zapobiegania wypadkom z udziałem dzieci, Straż Miejska Miasta Poznania podejmuje działania zmierzające do zapewnienia w okresie letnim bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej