Bezpiecznie na placu zabaw

Miejskie strażniczki z Zespołu Profilaktyki odwiedziły losowe wybrane place zabaw na Piątkowie. Mając na uwadze bezpieczeństwo milusińskich, opiekunów dzieci pouczano, że za bezpieczeństwo dziecka bezpośrednio odpowiada opiekun, a przebywając na placach zabaw, należy stosować się do obowiązujących tam regulaminów. Aby zwrócić na to uwagę bawiącym się dzieciom i wskazać sposoby bezpiecznych zachowań, strażniczki przekazały im odblaskowe zawieszki oraz opaski "niezgubki", a opiekunom broszurki informacyjne i buttony przypominające o obowiązkowym zasłanianiu ust i nosa w miejscu publicznym.

AS, MS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej