"Bezpiecznej drogi" ciąg dalszy...

Strażniczki miejskie kontynuują spotkania z uczniami w SP nr 40 i SP nr 75 dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze. Omawiano zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas przekraczania jezdni, przedstawiono znaczenie drogowych znaków i sygnalizacji świetlnej dla bezpieczeństwa pieszych. Wskazano również możliwe sytuacje zagrożeń dla pieszych oraz sposoby ich uniknięcia. Przypomniano również numery telefonów alarmowych oraz omówiono zasady wzywania pomocy.

Ponadto funkcjonariusze przypominali o obowiązku zasłaniania nosa i ust w pojazdach komunikacji publicznej, w placówkach handlowych i innych zamkniętych przestrzeniach publicznych oraz o częstej dezynfekcji rąk.

Na ręce wychowawców przekazano zawieszki odblaskowe dla uczniów oraz plakaty do wykorzystania podczas zajęć utrwalających omawiane zagadnienia.

AS, MS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej