Zespół profilaktyki

Na zaproszenie nauczycieli SP nr 68 oraz SP nr 69 strażniczka z Zespołu Profilaktyki spotkała się tuż przed wakacjami z uczniami klas IV - VIII i uczniami z klas gimnazjalnych. Celem spotkania było uświadomienie uczniom zagrożeń, z którymi mogą się spotkać podczas wakacyjnego wypoczynku. Priorytetowym tematem było korzystanie z kąpielisk z uwagi na fakt, iż pomimo, że sezon związany z wypoczynkiem nad wodą dopiero się zaczął, a woda pochłonęła już sporo istnień. Korzystając z filmów edukacyjno - profilaktycznych dzieciom, jak i młodzieży przypomniano, że bezpieczna kąpiel może być tylko na

kąpielisku strzeżonym, na którym należy stosować się do zaleceń ratowników. Poruszono temat skakania na główkę nie tylko w miejscach niebezpiecznych, np. mosty, ale również w jeziorach, np z pomostów, kąpieli w rzekach i nieznanych jeziorkach, czy stawach oraz zagrożenia, jakie niosą za sobą takie zabawy. Przypomniano także o tym, że nie wolno rozgrzanym wbiegać do wody, czy dla żartu wrzucać osobę opalającą się. Wakacje to nie tylko czas spędzany nad woda, ale również nowe przyjaźnie i znajomości. Dlatego na prośbę pedagog w SP 68 poruszono tematykę używek, z którymi uczniowie szczególnie najstarszych klas mogą się spotkać podczas wakacji. Przypomniano zasady działania, a przede wszystkim szkody, jakie mogą one wyrządzić w młodym jeszcze organizmie. Korzystając z walizki "Drug - box" pokazano uczniom najpopularniejsze środki, aby wiedzieli, jak wyglądają i czego powinni się wystrzegać. Podczas spotkań poruszono też zasady związane z zachowaniem podczas burzy, ale także co należy zabrać i jak się zachować podczas pieszych wędrówek po górach.

Na koniec spotkań życzono wszystkim bezpiecznych wakacji.

EM

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej