Zespół profilaktyki

Funkcjonariusze Straży Miejskiej Miasta Poznania, wzorem lat ubiegłych, prowadzą zajęcia profilaktyczne dotyczące bezpiecznych zachowań podczas wakacyjnego wypoczynku.

Tym razem w Szkole Podstawowej nr 69 przeprowadzono cykl spotkań "Bezpieczne Wakacje 2021".

Zachowując wszelkie środki ostrożności z uwagi na Covid 19, strażnicy z Zespołu Profilaktyki odwiedzali uczniów klas I-VIII. Celem podejmowanych działań profilaktycznych było wzbogacenie dzieci o wiedzę dotyczącą  bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku nad wodą oraz w górach, na wsi oraz w mieście. Uczulano dzieci, aby wykazywały daleko posuniętą ostrożność i czujność w kontaktach z osobami nieznanymi. Starszym uczniom przekazano informacje dotyczące zagrożeń w sieci oraz zagrożeń płynących z używania środków psychoaktywnych. Omówiono również nowe przepisy drogowe, dotyczące między innymi hulajnóg. Dzieci i młodzież chętnie uczestniczyła w spotkaniach, wykazując się dużą wiedzą na temat bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku.

Podobne zajęcia w czerwcu odbędą się w innych placówkach szkolnych na terenie Poznania. 

JK, EM, IS, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej