Zespół profilaktyki

Zrobiło się ciepło i w końcu, po długim czasie ich niedostępności dla dzieci, zostały otwarte place zabaw, przede wszystkim te miejskie. Wybierając się z dzieckiem, należy więc sprawdzić, które i gdzie są dostępne. Strażnicy Zespołu Profilaktyki na placach zabaw dokonują sprawdzeń pod kątem sprawności urządzeń, czystości i porządku, również bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników.

Przypomnieć należy, że za bezpieczeństwo dziecka bezpośrednio odpowiada opiekun, a przebywając tam i korzystając z urządzeń, należy stosować się do umieszczonych regulaminów. Jednakże, w związku z pandemią, obowiązują dodatkowe obostrzenia:

- należy zachować odstęp 2 metrów pomiędzy obcymi osobami (nie dotyczy opiekunów dzieci do lat 13) a jeśli takowego nie można zachować należy nosić maseczkę ochronną (nie dotyczy dzieci do lat 4)

- opiekun powinien często dezynfekować ręce dziecka

- w przypadku kichania lub kaszlenia należy osłonić zgięciem łokcia nos i usta (jeśli nie ma konieczności stosowania maseczki)

Strażnicy, aby przypomnieć o obowiązujących zasadach, przygotowali okolicznościowe ulotki i przypinki, które przekazują przebywającym na placach zabaw dzieciom i ich opiekunom.

JK, ISz, EM, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej