Zespół profilaktyki

W związku ze zbliżającymi się feriami, strażniczka z Zespołu Profilaktyki spotkała się z uczniami w SP nr 89, aby przypomnieć zasady bezpieczeństwa. Spotkanie miało na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z czynnościami ratowniczymi, w wypadku nieobecności osób dorosłych. Strażniczka, jako cel postawiła sobie, aby dzieci potrafiły udzielić pierwszej pomocy. Oprócz pogadanki, uczniowie mieli możliwość ćwiczenia czynności RKO na fantomie. Zajęcia budziły wiele entuzjazmu. Poprzez zabawę, funkcjonariuszka miała możliwość pokazania najprostszych czynności: jak udrożnić drogi oddechowe, jak sprawdzić oddech u poszkodowanego, co zrobić gdy poszkodowany nie oddycha, jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Dzieci na zajęciach są niezwykle aktywne, każde chciało brać udział w ćwiczeniach. Od najmłodszych lat należy oswajać dzieci z tematem pierwszej pomocy. Najlepszą formą nauki są zajęcia praktyczne, a dzieci znakomicie uczą się również przez zabawę.

ACD

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej