Zespół profilaktyki

Rozpoczęcie nauki w szkole, to dla pierwszoklasistów bardzo duże przeżycie. Aby uczniowie bezpiecznie pokonywali swoja drogę do szkoły, strażniczki z Zespołu Profilaktyki we współpracy z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej nr 90 przeprowadziły nie tylko edukacyjne zajęcia teoretyczne, ale również i praktyczne. Z uwagi na złą pogodę, część uczniów nie miała okazji do wyjścia na zewnątrz, ale przy użyciu miasteczka ruch drogowego mogli przećwiczyć elementy prawidłowego poruszania się, w tym przez przejście dla pieszych. Praktycznie uczniowie pierwszych klas uczyli się bezpiecznego poruszania po chodnikach, zasad przechodzenie przez przejścia dla pieszych, zarówno z sygnalizacją świetlną, jak i bez. Dzieciom przypomniano o rozwadze i zachowaniach na drodze stanowiących o ich bezpieczeństwie. Uczestnicy zajęć z zaangażowaniem ćwiczyli praktyczne przechodzenie przez ulicę i robili to całkiem dobrze. Po zakończonych spacerach każdy uczeń otrzymał odznakę "Bezpieczny pierwszoklasista" i odblask do plecaka, aby być lepiej widocznym na drodze.

Podobne spotkanie, związane z bezpieczeństwem na drodze, odbyło się w klasie 0 SP nr 10. Po emocjonujących ćwiczeniach na "przejściu dla pieszych" dzieci otrzymały książeczki "Akademia Bezpiecznego Przedszkolaka" oraz elementy odblaskowe, zwiększające ich bezpieczeństwo podczas jesiennych, szybko zapadających ciemności na drodze.

EM, JK

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej