"Bezpieczna droga do szkoły"

Z początkiem roku szkolnego 2020/2021, strażniczki miejskie i policjantka z Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto odwiedziły najmłodszych uczniów w Szkole Podstawowej nr 13. Corocznie, w tym okresie mundurowi realizują zadania w ramach projektu profilaktycznego "Bezpieczna droga do szkoły". Spotkania z uczniami klas pierwszych dotyczyły bezpiecznego poruszania się po drodze, zasad obowiązujących podczas przechodzenia przez jezdnię, znaczenia sygnalizacji świetlnej. Wskazano również możliwe zagrożenia dla pieszych oraz sposoby ich uniknięcia. Na ręce wychowawców przekazano zawieszki odblaskowe oraz plakaty przypominające o omawianych zagadnieniach.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej