Zespół profilaktyki

Wraz z początkiem roku szkolnego 2015/2016, staromiejskie strażniczki szkolne i policjantka ds. nieletnich z Komisariatu Policji Poznań - Stare Miasto odwiedzają uczniów różnych grup wiekowych w podległych placówkach oświatowych. Corocznie, w tym okresie mundurowi realizują zadania w ramach projektu profilaktycznego "Bezpieczna droga do i ze szkoły". Spotkania z uczniami klas 0 - VI dotyczą omówienia bezpiecznego poruszania się po drodze, zasad obowiązujących podczas przechodzenia przez jezdnię, znaczenie sygnalizacji świetlnej dla bezpieczeństwa pieszych. Wskazano również możliwe zagrożenia dla pieszych oraz możliwości ich uniknięcia. Z najmłodszymi, w pobliżu szkoły przeprowadzono ćwiczenia bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.

         Gdy bezpieczne jest wokoło -
      wówczas wszystkim jest wesoło!

Monika Szałamacha, Dominika Ciechanowska
SMMP Stare Miasto

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej