Zespół profilaktyki

Strażniczki z Zespołu Profilaktyki SMMP kontynuują spotkania na temat "bezpiecznego korzystania z Internetu". Tym razem połączyły się online z uczniami klas szóstych w SP nr 82. Funkcjonariuszki omówiły różnice między światem wirtualnym a rzeczywistością. Przedstawiono niewłaściwe i szkodliwe treści, z jakimi dzieci mogą zetknąć się w Internecie, sygnalizowano również o zagrożeniach w korespondowaniu z nieznaną osobą. Wskazano rodzaje i źródła zagrożeń, omówiono formy cyberprzemocy oraz jej aspekty prawne. Było mnóstwo pytań i wyczerpujących odpowiedzi.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej