Zespół profilaktyki

Strażniczki z Zespołu Profilaktyki SMMP, kontynuują cykliczne spotkania na temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Celem prowadzonych działań profilaktycznych o tematyce "Bezpieczeństwo w sieci" jest uświadomienie uczniom, na jakie zagrożenia w wirtualnym świecie mogą być narażeni oraz wskazanie prawidłowych reakcji w momencie zetknięcia się z nimi.

Tym razem spotkały się z uczniami w Szkole Podstawowej nr 82. Przedstawiły możliwe zagrożenia wynikające z nierozważnego korzystania z sieci internetowej. Omówiły problematykę odpowiedzialności za publikowanie fotek, filmów bez zgody osoby w nich występującej, a także rozważnego, internetowego kontaktu z osobą nieznajomą. Podkreślono, że prywatność w Internecie jest bardzo ważną kwestią i w sytuacji, gdy korzysta się z portali społecznościowych, należy zachować szczególną ostrożność. Zaapelowano tym samym o ustawianie profilu prywatnego i ograniczenia grona znajomych na portalach społecznościowych (do tych, z którymi się przyjaźnimy i znamy osobiście). Strażniczki omówiły także znaczenie określeń cyberprzemoc, grooming oraz wskazały na bezpieczne postępowanie, aby nie stać się ofiarą przestępczego działania w sieci. Dla zilustrowania omawianych zagadnień zostały wyświetlone filmy edukacyjne.

MS, AS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej