Zespół profilaktyki

Strażnicy miejscy odwiedzili dzieci w Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki. Uczniowie szkoły mieli okazję dowiedzieć się, co to znaczy "być bezpiecznym". Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka, jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Często przyczyną problemów jest naiwność i łatwowierność młodego człowieka. Dlatego szczególnie zaakcentowano potrzebę nieufności wobec nieznajomych. Dzieci dowiedziały się, by podczas nieobecności opiekunów w domu nie otwierały drzwi obcym, a nawet znajomym. Uczniów poinformowano również o bezwzględnym zakazie przyjmowania od obcych prezentów i słodyczy, oddalania się z osobą obcą, wsiadania do pojazdów kierowanych przez nieznane osoby. Dlatego też niezbędne jest wyrobienie w dziecku odruchu nieufności wobec osób nieznajomych.

A dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, uczniom przekazano elementy odblaskowe.

ISz, PT

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej