Zespół profilaktyki

Strażniczki ponownie odwiedziły Przedszkole nr 25 przy ul. Lodowej. W czasie spotkania przedszkolaki dowiedziały się, jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym będąc pieszym (do ukończenia siedmiu lat tylko z opiekunem!). Omówiono znaczenie sygnalizacji świetlnej oraz zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Funkcjonariuszki przedstawiły przedszkolakom, jak ważnym dla bezpieczeństwa pieszych jest noszenie elementów odblaskowych. Także zwróciły się do dzieciaków z apelem, aby podczas jazdy samochodem przypominały rodzicom o konieczności używania fotelików, pasów bezpieczeństwa. Ponadto wskazano dzieciom na konieczną ostrożność i postępowanie, niezbędne w sytuacjach propozycji składanych przez nieznane osoby. Poruszono temat bezpiecznych kontaktów z psem i ewentualnych postaw obronnych. Przypomniano również numery telefonów alarmowych i zasady wzywania ratunku. Na zakończenie dzieci otrzymały książeczki edukacyjne.

AS, MS

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej