Jarosław Mazurczak

powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na terenie osiedla przeważa zabudowa jednorodzinna z bardzo dużą ilością terenów rekreacyjnych. Układ komunikacyjny osiedla opiera się na jednej drodze z układu podstawowego Miasta, a mianowicie ul. Głuszyna - Sypniewo. Jednak charakter tej części miasta kształtuje lotnisko wojskowe. Najczęściej mieszkańcy skarżą się na podrzucanie śmieci i uciążliwości powodowane przez psy.

Najistotniejsze interwencje realizowane przez strażnika osiedlowego:

  1. doprowadził do uporządkowania terenu przy ul. Ożarowskiej, gdzie nieznani sprawcy podrzucili kilka lodówek i telewizorów pozbawionych części metalowych. Podobne interwencje realizował w kilku miejscach ulicy Głuszyna i Gabszewicza;
  2. ujawnił zdewastowane metalowe pokrywy studzienek kanalizacji deszczowej. Po interwencji strażnika pokrywy zostały wymienione na nowe;
  3. w pobliżu szkoły podstawowej, mieszkańcy skarżyli się na zagrożenia ze strony psów, które były wypuszczane luzem bez nadzoru. Kilkukrotne interwencje strażnika doprowadziły do wyraźnej poprawy;
  4. skontrolował punkty sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych sprawdzając, przestrzeganie zakazu sprzedaży wymienionych artykułów nieletnim, umieszczanie pisemnych informacji wymaganych ustawą oraz przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu;
  5. przeprowadził kontrolę ponad 30 nieruchomości sprawdzając gospodarowanie odpadami komunalnymi stałymi i ciekłymi. W jednym przypadku ujawniono brak rachunków za opróżnianie szamba.