Referaty na planie Dodaj obiekt - Referaty

Referat Nowe Miasto

Opis

referat dzielnicowy

Do podstawowych zadań strażników  referatu należą m.innymi:

  • działanie w zakresie utrzymania czystości i porządku na podległym terenie
  • realizowanie służby patrolowej na podległym terenie
  • współpraca z jednostkami pomocniczymi Miasta Poznania
  • informowanie społeczności lokalnej o stanach i rodzajach zagrożeń
  • współpraca z właściwymi terytorialnie jednostkami Policji
  • inicjowanie zmian w infrastrukturze miejskiej
  • udział w zabezpieczeniach imprez, zgromadzeń i uroczystości

Pełen zakres zadań komórek organizacyjnych SMMP  do pobrania tutaj

**********************************

Strażnik rejonowy:

RO Antoninek-Zieliniec-Kobylepole - Maciej Józefowicz

RO Chartowo - Monika Wiznerowicz

RO Głuszyna - Jarosław Mazurczak

RO Główna - Piotr Olekszy

RO Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo - Wojciech Feliński

RO Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria - Wioleta Grupka

RO Rataje - Piotr Burda

RO Starołęka-Minikowo-Marlewo - Jacek Wilcząb

RO Szczepankowo-Spławie-Krzesiny - Łukasz Matuszewski

RO Warszawskie-Pomet-Maltańskie - Karol Stachowiak

RO Żegrze - Sara Brenk

podległy teren działania referatu wskazany został na mapie jednostek pomocniczych Miasta Poznania

**********************************

Straż Miejska Miasta Poznania udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art.63 par 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazaną osobę (imię i nazwisko) od której pochodzą, jej adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica i nr domu) i żądania (przedmiot sprawy). Jeżeli w korespondencji nie wskazano adresu wnoszącego, podanie pozostawia się bez rozpatrzenia

Wróć do listy