.


Aktualnie prowadzone nabory można przeglądać na stronie

*********************************************

Poznańska straż miejska ma do dyspozycji 337 etatów. Każdy pojedynczy etat to osoba zatrudniona na określonym stanowisku. Zadania, jakie realizują straże gminne i miejskie to m.in. czuwanie nad przestrzeganiem zasad czystości miejsc publicznych, kontrola gospodarki odpadami, spokoju i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz porządku w ruchu drogowym, aż po obserwację obrazów z kamer monitoringu miejskiego i szeroko rozumianą ochronę środowiska.

Każda straż, obok zadań nakreślonych w przepisach ogólnokrajowych, realizuje zadania indywidualne, przypisane określonemu miastu czy gminie, wynikające z prawa miejscowego. To bardzo szeroki i różnorodny wachlarz zadań, do realizacji których potrzebni są ludzie z rozmaitymi predyspozycjami i umiejętnościami.

Jeśli szukasz stabilnej i ciekawej pracy wstąp do Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Oferujemy:

 • stałe i atrakcyjne wynagrodzenie

na aktywnych, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, czekają comiesięczne premie nawet do 40% naliczane od podstawy, 13 pensja i dodatek stażowy, a w dalszej perspektywie nagrody jubileuszowe.  

 • bogaty pakiet socjalny

każdy pracownik straży miejskiej otrzymuje różnorodne świadczenia z funduszu socjalnego.

Są to: dofinansowanie wypoczynku dzieci, dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie tzw. "wczasy pod gruszą", dofinansowanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, a także bezzwrotne zasiłki losowe.

 • pracę w przyjaznej atmosferze

u nas o dobrą atmosferę dbają wszyscy. Spotkania integracyjne poszczególnych zespołów pozwalają nie tylko na relaks po pracy, ale również utrwalanie przyjaźni zawartych w miejscu pracy.

 • pracę w dynamicznych zespołach, sprzyjającą samorozwojowi:

zapewniamy możliwość pracy na rzecz społeczeństwa w różnych dziedzinach. Od ochrony środowiska w zespole Eko Patrolu, poprzez współpracę z samorządami lokalnymi, czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem mieszkańców, aż po dbałość o porządek w ruchu drogowym i współpracę z placówkami oświatowymi. Różnorodność codziennych zadań zapewnia kadra kierownicza.

 • szkolenia

bogata oferta szkoleniowa zapewniająca rozwój zawodowy oraz podnosząca indywidualne kwalifikacje zawodowe.

 • profesjonalne zaplecze sportowe wraz z instruktorami

sprawność fizyczna jest wpisana w pracę strażnika miejskiego. Zapewniamy doskonalenie technik interwencji pod nadzorem wysoko kwalifikowanych instruktorów sztuk walki i samoobrony judo.

 • możliwość ubezpieczenia grupowego

nasi pracownicy korzystają z atrakcyjnej oferty ubezpieczyciela, zarówno dla siebie jak i członków swojej najbliższej rodziny, w różnych losowych momentach życia. Dodatkowo można wybrać pakiet ubezpieczenia zdrowotnego.

Wymagania obowiązkowe przyszłych strażników:

 • wiek: ukończone 21 lat.
 • wykształcenie: średnie
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej
 • obywatelstwo polskie
 • sprawność pod względem fizycznym i psychicznym
 • posiadanie pełni praw publicznych, niekaralność sądowa

Załączniki