Najlepszy Strażnik Straży Miejskiej Miasta Poznania

Piotr Burda, strażnik rejonowy referatu Nowe Miasto, został Najlepszym strażnikiem 2020 roku. Wyróżnienie wręczył Zastępca Prezydenta Miasta Poznania Pan Mariusz Wiśniewski podczas uroczystości z okazji Dnia Straży Gminnej.

29 sierpnia przypada Dzień Straży Gminnej. Z tej okazji odbyła się uroczystość podsumowująca całoroczną pracę poznańskich strażników i pracowników cywilnych Straży Miejskiej. Gości i pracowników straży powitał Komendant SMMP Pan Waldemar Matuszewski. W dalszej kolejności z-ca Prezydenta Miasta Poznania, Pan Mariusz Wiśniewski podkreślił rolę i znaczenie straży miejskiej na rzecz porządku i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Poznania.

Rocznie strażnicy interweniują w ponad 50 tys. spraw, będących w ich kompetencjach. Usuwają wraki, pomagają zwierzętom, czuwają nad porządkiem w komunikacji, obserwują obraz z kamer monitoringu miejskiego, dbają o jakość powietrza, współpracują z wieloma instytucjami, przyczyniając się do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. To tylko przykłady aktywności poznańskich funkcjonariuszy.

Dla najbardziej zaangażowanych były nagrody i wyróżnienia.

Wyróżnienia, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych otrzymali:

  • operatorzy monitoringu miejskiego - za szczególne osiągnięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego. Listy gratulacyjne i upominki wręczył Pan  Michał Lemański, z-ca. dyr. Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa UMP, oraz z-ca. Komendanta SMMP Pani Marta Hyżak-Spychała,
  • strażnicy ceremoniału miejskiego - za profesjonalizm, dyspozycyjność oraz wzorowe wypełnianie obowiązków ceremoniału uroczystości miejskich. Wyróżnienia wręczyła Pani Joanna Skrzypek, z-ca dyr. Gabinetu Prezydenta oraz z-ca Komendanta SMMP Pan Mariusz Paszczyński.
  • Uroczystość ta była także okazją do wręczenia awansów na wyższe stanowiska służbowe. W tym roku Komendant SMMP awansował 47 funkcjonariuszy (10 - z nich awanse odebrało w trakcie uroczystości). 
  • Niezawodny partner SMMP to forma podziękowania Komendanta przyznawana przedstawicielowi instytucji, która poprzez swoją działalność wspiera straż miejską, stając się niezawodnym partnerem. W tym roku, do grona Niezawodnych Partnerów SMMP,  dołączyło Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej. Rocznie strażnicy przekazują pod opiekę weterynarzy ptasiego azylu ponad 600 ptaków wymagających pomocy człowieka, a od niedawna również inne mniejsze zwierzęta żyjące dziko takie jak jeże czy kuny. Wyróżnienie odebrał dyrektor CMW Pan Maciej Gogulski.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było ogłoszenie wyników konkursu na Najlepszego strażnika 2020 roku. Do XII edycji konkursu przystąpiło 10 funkcjonariuszy. Najlepszy strażnik został wyłoniony nie tylko na podstawie efektów całorocznej pracy, ale także na podstawie wyników testu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, takich jak: kontakt z mieszkańcem, właściwe posługiwanie się terminologią prawną, oraz sporządzanie dokumentacji służbowej. Decyzję Kapituły Konkursu przedstawił z-ca Prezydenta Miasta Poznania Pan Mariusz Wiśniewski.

Decyzją Komisji Konkursowej Najlepszym strażnikiem 2020 roku został Piotr Burda, strażnik rejonowy referatu Nowe Miasto.

Uroczystość odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Ten artykuł ma więcej niż jedną stronę. Wybierz poniżej kolejną, żeby czytać dalej

  • Aktualnie wyświetlana strona - Najlepszy Strażnik Straży Miejskiej Miasta Poznania
  • Piotr Burda