Najlepszy Strażnik Straży Miejskiej Miasta Poznania

Monika Krystkowiak, strażniczka rejonowa referatu Stare Miasto, została Najlepszym Strażnikiem 2021 roku. Wyróżnienie wręczono podczas uroczystości z okazji Dnia Straży Gminnej.

29 sierpnia przypada Dzień Straży Gminnej. Z tej okazji, dziś odbyła się uroczystość podsumowująca roczną pracę poznańskich strażników i pracowników cywilnych SMMP. Uroczystość ta, była okazją do wręczenia wyróżnień strażnikom za rzetelnie i solidnie wykonywaną pracę na rzecz społeczności Poznania. Gości i pracowników straży powitał Komendant SMMP Pan Waldemar Matuszewski. W dalszej kolejności z-ca Prezydenta Miasta Poznania, Pan Mariusz Wiśniewski podkreślił rolę i znaczenie straży miejskiej na rzecz porządku i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Poznania. Dla najbardziej zaangażowanych były nagrody i wyróżnienia.

Wyróżnienia otrzymali:

  • operatorzy monitoringu miejskiego, za szczególne osiągnięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego,
  • strażnicy ceremoniału miejskiego, za profesjonalizm, dyspozycyjność oraz wzorowe wypełnianie obowiązków ceremoniału uroczystości miejskich,
  • strażnicy rejonowi, za całokształt wieloletniej pracy na rzecz społeczności lokalnych, oraz wkład w wychowanie młodych pokoleń strażników,
  • strażnik Referatu Jeżyce, za działalność charytatywną na rzecz honorowego. krwiodawstwa, odznaczony Kryształowym Sercem

Zastępca Prezydenta Miasta Poznania, Pan Mariusz Wiśniewski, gratulując wszystkim wyróżnionym strażnikom podkreślił, że Straż Miejska opiera się na doświadczeniu starszych funkcjonariuszy i entuzjazmie młodych.

Niezawodny partner SMMP to forma podziękowania Komendanta, wręczana przedstawicielowi instytucji, która poprzez swoją działalność wspiera straż miejską stając się niezawodnym partnerem. W tym roku, do grona Niezawodnych partnerów SMMP, dołączył Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było ogłoszenie wyników konkursu na Najlepszego strażnika 2021 roku. Do XIII edycji konkursu przystąpiło 8 funkcjonariuszy. Najlepszy strażnik został wyłoniony nie tylko na podstawie efektów całorocznej pracy, ale także na podstawie wyników testu z wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych.

Decyzją Kapituły Najlepszym strażnikiem 2021 roku została  Monika Krystkowiak, strażniczka rejonowa referatu Stare Miasto

Monika Krystkowiak - pracuje w straży miejskiej 4 lata, od początku związana jest z Referatem Stare Miasto. Pomimo tak krótkiego stażu dała się poznać jako strażniczka sumienna i aktywnie wypełniająca powierzone jej zadania. Między innymi z powodzeniem uczestniczyła w procesie wdrażania Parku Kulturowego Stare Miasto.

Za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana - otrzymała 48 wyróżnień, co niewątpliwie także determinowało do podjęcia decyzji przez Kapitułę wskazując Ją Najlepszym Strażnikiem 2021 roku.

Monika jako absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego, interesuje się wpływem zieleni miejskiej na ochroną środowiska naturalnego.

Uroczystość odbyła się z zachowaniem reżimu sanitarnego.