Jacek Wilcząb

powrót

Na stronie tej prezentujemy ważniejsze działania prowadzone przez strażnika rejonowego przydzielonego do Rady Osiedla jak również innych jednostek straży interweniujących w granicach administracyjnych Rady.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Na terenie osiedla w zdecydowanej większości dominuje zabudowa jednorodzinna. Układ komunikacyjny osiedla opiera się na ulicy Starołęckiej oraz na trasie Hetmańskiej, która jednocześnie od strony północnej stanowi granicę osiedla. Największy węzeł komunikacyjny znajduje się przy dworcu kolejowym - jest to dla mieszkańców najważniejszy punkt przesiadkowy a zarazem handlowy. Osiedle rozciąga się wzdłuż brzegu Warty co w połączeniu z szeregiem terenów zalesionych gwarantuje mieszkańcom szeroki dostęp do terenów rekreacyjnych.

Najistotniejsze interwencje realizowane przez strażnika osiedlowego:

  1. doprowadził do zamontowania lustra drogowego przy skrzyżowaniu ul. Obodrzyckiej i Gołężyckiej co z uwagi na ograniczoną widoczność istotnie wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa kierujących;
  2. doprowadził do przycięcia krzewów wystających na chodnik przy ul. Św. Antoniego 35 i ul. Pochyłej 26. Po tej interwencji mieszkańcy mogli korzystać z całej szerokości chodnika bez konieczności wychodzenia na jezdnię;
  3. skontrolował punkty sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych sprawdzając, przestrzeganie zakazu sprzedaży wymienionych artykułów nieletnim, umieszczanie pisemnych informacji wymaganych ustawą oraz przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu;
  4. w kilku miejscach interweniował w sprawie zanieczyszczania jezdni przez pojazdy wyjeżdżające z budów. Kierownicy poszczególnych budów zostali zobligowani do natychmiastowego oczyszczenia zabrudzonej jezdni i dalszego codziennego sprzątania nanoszonego błota. Interwencje takie przeprowadził przy ul. Żorskiej i Starołęckiej;
  5. przy ul. Starołęckiej 112, na działce graniczącej z brzegiem Warty, ujawniono składowanie dużych ilości mas ziemnych powodując zmianę rzędnych terenu. W wyniku podjętych czynności okazało się, iż inwestor nie posiadał  zezwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji w postaci zabudowy mieszkaniowej. Ponadto doszło również do zniszczenia przez samochody ciężarowe płytek chodnikowych i zanieczyszczenia jezdni. Nakazano natychmiastowe wstrzymanie prac wykonywanych na działce a osoby odpowiedzialne zostały ukarane grzywnami w drodze mandatu karnego. Dalsze czynności w sprawie prowadził ZDM, WOŚ UMP, PINB;
  6. na terenie os.Enklawa znajduje się siłownia zewnętrzna. Mieszkańcy skarżyli się na osoby, które na tym terenie spożywały alkohol i uniemożliwiali korzystanie z siłowni. Regularne kontrole strażnika wraz z dyscyplinowaniem osób zakłócających porządek publiczny przyczyniły się do wyraźnego ograniczenia procederu;